Belgelendirme Başvurusu

Aday başvurusu yapacak kişiler PRF.01.01 ADAY BAŞVURU FORMU'nu ve Belge Ön Hizmet Sözleşme Formu'nu indirip aşağıdaki belgeler ile Arif Belgelendirme'ye ıslak imzalı bir şekilde teslim etmelidirler.

Aday başvurusu yapacak kişiler PRF.01.01 ADAY BAŞVURU FORMU'nu idirip aşağıdaki belgeler ile Arif Belgelendirme'ye ıslak imzalı bir şekilde teslim etmelidirler.

  Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler;

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi          

• Ehliyet (Yol Testi Gerektiğinde)     

• Yatırılan Sınav Ücretinin Banka Dekontu aslı

• Belge Ön Hizmet Sözleşmesi         

• SRC Belgeleri (Servis Şoförlüğü Sınav Başvurusunda)

• Psikoteknik Belgeleri (Servis Şoförlüğü Sınav Başvurusunda)     • Sabıka Kaydı Belgeleri (Servis Şoförlüğü Sınav Başvurusunda)

 

Başvuru Formu ve Hizmet Sözleşmesi

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

BAŞVURUDA UYGULANACAK KURALLAR

 • Sınav ve belgelendirme başvuruları bireysel veya tek nokta başvurusu şeklinde yapılabilir.
 • Başvuru dokümanlarındaki eksiklikler başvuru sahibine, Sekreter tarafından yapılan ilk kontrol sırasında aynı gün bildirilir. Eksikliklerin en geç sınav gününden önce tamamlanması istenir. Eksiklik/yanlışlıkların Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılan inceleme ve onay sürecinde görülmesi halinde başvuru sahibi yine aynı gün, eksiklikleri sınav gününden önce, mümkün değilse sınavdan en geç 3 saat öncesine kadar tamamlaması konusunda bilgilendirilir.  
 • Gerekli koşulları karşılayan ve bireysel başvurusu kabul edilen aday, başvurduğu “Ulusal Yeterlilik” sınavına davet edilir. Tek nokta başvurusunda, başvuruda bulunan firma sınav programı hakkında bilgilendirilerek adayları hazır bulundurması sağlanır.
 • Başvuru belgeleri uygun olmayan, başvuru koşullarını karşılamayan, eksiklik bilgisi verilmesine rağmen eksik evrakı zamanında tamamlanmayan başvurular iptal edilir.
 • Başvurusu kabul edilen adaylarla, Aday Belge Hizmet Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin bir sureti ile birlikte sınavına gireceği yeterlilik için hazırlanan ve performans sınav kontrol listesini içeren Aday Bilgilendirme Formu verilir.
 • Başvuru formu ile ekleri, aday dosyasında muhafaza edilir.
 • Sınava girecekler listesinde adı bulunan adaylardan, sınava giremeyenlerin geçerli ve resmi olarak belgelendirilmiş mazeretinin bulunması ve bu mazeretin Personel Belgelendirme Koordinatörünce inceleme sonucu geçerli sayılması durumunda, açılacak ilk sınavlara hak kaybına uğramadan alınırlar.
 • Planlanmış sınavların ertelenmesi ya da iptal edilmesi durumunda, sınava girecek aday bilgilendirilir ve hiçbir hak kaybına uğramaz.
 • Birim tamamlama için başvuruda bulunan aday, sınavı planlanırken son iki yıl içinde başarılı olduğu ilgili yeterlilik birimlerinden (Ulusal Yeterlilik çerçevesinde) muaf tutulur. Başka bir kuruluşta sınava girip başarılı olduğu birimlerden muaf tutulmayı isteyen adaydan kanıtlayıcı belge (Birim Başarı Belgesi) talep edilir.
 • Kuruluşumuzda yapılan sınavların bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a kuruluşumuzda girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. Sınava başka bir kuruluşta girmiş ise, başarılı olduğu sınavlar da dahil olmak üzere kuruluşumuzda sınavların tamamına tabi tutulur
 • Sınavlara katılarak başarısız olan aday, yıl içerisinde en fazla iki adet sınava ücretsiz olarak yeniden katılabilir.
 • Sınava planlandığı halde girmeyen aday sınav hakkını kullanmış sayılır. İlk sınavla birlikte üst üste üç sınavdan başarısız olmuş/planlandığı halde sınava girmemiş adaydan yeniden başvurusu halinde sınav ücreti talep edilir.
 • Adayların, belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyabileceği bilgiler ve ücretlendirmeler, merkez web sitesinde (www.arifbelgelendirme.com) kamunun erişimine sunulur.
 • Teşvik uygulamaları ile ilgili ayrıntılar ve kullanılacak formlar, MYK’nın Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkındaki 01/2018 sayılı Genelgesi ve diğer mevzuatında olduğu gibidir Teşvik uygulamaları MYK mevzuatında olduğu gibidir.
 • Başvurusu kabul edilen adaylara, performans sınav kontrol listesini içeren Aday Bilgilendirme Formu verilir.
 • Başvuru sahipleri ile imzalanan Aday Belge Hizmet Sözleşmesi’nde başvurusunun kabul edildiğine dair hüküm bulunmaktadır.
 • Başvurusu kabul edilmeyen kişilerle bu sözleşme imzalanmaz ve kabul edilmeme gerekçesi Personel Belgelendirme Koordinatörü tarafından Başvuru Formu’ndaki ilgili alana yazılır.

BİREYSEL BAŞVURULAR

 • Bireysel sınav ve belgelendirme başvuruları şahsen, posta/kargo veya online olarak yapılır.
 • Online olarak yapılan başvuruda, başvuru formu ilgili dosyada koruma altına alınır. Diğer gerekli belgelerin tamamlanması sağlanır. Eksik belgelerin verilen sürede tamamlanmaması durumunda, Online Başvuru Formu iptal edilir.
 • Şahsen, posta/kargo yoluyla başvuru yaparak belgelendirme talebinde bulunan adayın başvurusu Sekreter tarafından kontrol edilerek alınır. Başvurunun, belgelerindeki eksiklik nedeniyle onaylanmaması durumunda aday, Sekreter tarafından bilgilendirilerek eksik belgeleri tamamlaması sağlanır.
 • Sınav ücreti Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.’ nin banka hesabına adı-soyadı, TC kimlik no ve hangi meslekten sınava gireceği ile ilgili bilgiler verilerek yatırılır. Sınav ücreti yatırmayan adayın başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu ücret sınav maliyetini içerir. Sınav başvurusu kabul edilen ve sınav listesine alınan adayın ücreti geri ödenmez.
 • Başvuru sahiplerine Başvuru Sahibi Memnuniyet Anketi uygulanır. Anketin doldurulması isteğe bağlıdır.

 TEK NOKTA BAŞVURULARI

 • Tek nokta başvurusu en az 10’ar kişilik aday grupları için alınır. MYK mevzuatında yer alan “Tek Nokta Başvuru Formu”, ilgili kuruluş tarafından doldurularak Arif Belgelendirme’ye gönderilir.
 • Tek nokta başvurusunda bulunan kuruluş ile başvuru sahipleri arasında mutlaka sigorta kaydı veya iş akdi olması, eğer kuruluş sendika ise başvuru sahiplerinin o sendikanın üyesi olması gerekir. Aracı/danışman kuruluşlardan gelen tek nokta başvuruları kabul edilmez.
 • Sınava girecek kişilerden ayrıca imzalı Başvuru Formu da alınır ve Aday Belge Hizmet Sözleşmesi imzalanır.
 • Üretici firmalar kendi ürettikleri ürünlerin ilgili meslekleri icra eden MYK belgeli meslek erbapları tarafından kullanılmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında sınava katılan adaylar için tek nokta başvurusunda bulunabilir. Ancak başvurunun tek nokta başvurusu olarak işleme alınması için kuruluşumuzca MYK’dan ön onay alınır.
 • Tek nokta başvurusu kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda, adaylar adına ödeme yapacak üçüncü kişi veya kuruluşa adayların sınavdan başarılı olacağına ilişkin taahhütte bulunulmaz. Bu durum, tek nokta başvurusunu yapmış taraf ile yapılacak sözleşme ya da benzeri dokümanda garanti altına alınır.

   BAŞVURU SÜRECİNDE FARKLI BİR DİL, ENGEL YA DA ÖZEL İHTİYAÇ BİLDİREN ADAY

 • Farklı bir dilde başvuru yapan aday için sınav sürecinin bütünlüğünü bozmadan tercüman görevlendirilir. Tercüman ücreti adaya bildirilir ve adaydan talep edilir.
 • Başvuruda “engel” bildiren adaydan; sınavına girmek istediği mesleği yapabileceğine ilişkin “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” talep edilir.
 • Başvuruda özel ihtiyaç bildiren adayın isteği; Merkezin Kalite Yönetim Sistemi düzenlemeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu isteğin makul olması (bir kaza sonucu kırık oluşması, solak kolçaklı sandalye isteği, tekerlekli sandalye isteği, koltuk değneği isteği vb.) durumunda ve sınav sürecinin bütünlüğünü bozmaması kaydıyla özel ihtiyaçları karşılanır.
 • Okuma-yazma bilmeyen adaylar için soru ve senaryoyu okuyacak personel görevlendirilir.

 BİRİM TAMAMLAMA İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ADAY

 • Aday, belgelendirme sürecini başka bir belgelendirme kuruluşunda başlattıktan sonra, kalan birim tamamlama sürecini Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hiz. Ltd. Şti. ’de gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunabilir.
 • Adaydan, daha önceki belgelendirme kuruluşundaki başarı durumunu gösteren belge ve kanıtlar istenir.
 • Başarılı olduğu yeterlilik birimlerinin, getirdiği kanıtların ve belgelerin eşdeğer olup olmadığı Personel Belgelendirme Koordinatörü tarafından değerlendirilerek kabul veya reddedilir.

 SINAV AÇMA SÜRECİ

 • Adayların başvurusu usule uygun ve eksiksiz olarak doğrudan veya on-line olarak alınır.
 • En az 1 kişi için sınav açılır.
 • Personel Belgelendirme Koordinatörü; Sınav Yapıcı, Karar Verici ve sınav yapılacak sabit veya gezici sınav merkezi sorumlusu ile görüşerek bir sınav takvimi belirler.
 • Sınav tarihinden en az 48 saat önce MYK web portaldan sınav programı açılır ve gerekli evraklar portala yüklenerek sınav ID numarası alınır. Sınav, MYK web portalında kayıtlı bir sınav salonunda yapılmayacaksa MYK onayı için bu süre en az 3 iş günüdür.
 • Kesinleşen sınav tarihi en az sınavdan 1 gün önce adaylara bildirilir.
 • Özel nedenlerden dolayı sınav iptali gerektiğinde, sınavdan en az 1 saat önce MYK portalından silinir ve adaylara bilgi verilir.
 • Sınav uygulandıktan sonra sınav sonuçları 2 hafta içinde MYK’ya ve adaylara bildirilir. MYK Belgeleri en fazla 10 gün içinde adaylara teslim edilir.