Gözetim ve Yeniden Belgelendirme

GÖZETİMLER

 • Belgelendirilen kişi, belge geçerlilik süresi içerisinde, belge tarihinden itibaren 25’nci ay ile 36’ncı ay arasında gözetime tabi tutulur.
 • Bu maksatla belge tarihinden sonraki 26’nci aydan itibaren adaylara Gözetim Raporu Formu gönderilerek çalıştıkları firmalara onaylatmaları istenir.
 • Gözetim Raporunun değerlendirilmesi sonucu performansı yeterli bulunmayan veya Gözetim Raporu Formu’nu 36’ncı aya kadar teslim etmeyen belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

 Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

YENİDEN BELGELENDİRME

 • Yeniden belgelendirme faaliyeti için, ilgili  Ulusal Yeterlilik’in “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme - Değerlendirme Yöntemi” şartları ve MYK tarafından yayınlanan “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” dokümanı esas alınır.
 • Belge geçerlilik süresinin dolmasına en geç 5 (beş) ay kala belgelendirilen kişi, kuruluşumuzca yazılı olarak (sms, e-posta, resmi yazı vb.) bilgilendirilir ve belge yenileme başvurusunda bulunması için uyarılır.
 • Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Belgeli kişi, belge yenileme başvurusunu kuruluşumuza yapabileceği gibi belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında yetkilendirilmiş farklı bir kuruluşa da yapabilir. Ya da başka bir kuruluştan aldığı belge için geçerlilik süresi sonunda yenileme için kuruluşumuza başvuruda bulunabilir.
 • Yeniden belgelendirme başvurusu, Yeniden Belgelendirme Değerlendirme Formu ile değerlendirilir.
 • Belgelendirilen kişi, sahip olduğu sertifikayı aynen yenileme talebinde bulunabileceği gibi, belgelendirildiği ulusal yeterlilikte tanımlanan yatay ya da dikey geçiş (kapsam genişletme) veya kapsam daraltma kapsamında sınavlara katılmayı da tercih edip başvurusunu yapabilir.
 • Belge yenileme için kanıtları uygun ve yeterli bulunan veya sınavda başarılı olan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alınır ve belge masraf karşılığı tahsil edilir. Başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının kuruluşumuza ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde belge talebi MYK’ya iletilir.
 • Kuruluşumuzda yapılan belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a kuruluşumuzda girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. Belge yenileme sınavına başka bir kuruluşta girmiş ise, başarılı olduğu sınavlar da dahil olmak üzere kuruluşumuzda sınavların tamamına tabi tutulur.
 • Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.
 • Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler. İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.
 • Belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeterli değerlendirme kanıtlarını sunamayan veya Ulusal Yeterlilik’in “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi”nde belirlenmiş şartları sağlayamayan kişinin belgesi, belge geçerlilik süresi sonunda iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.