Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Danışmanı - 4

     Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Danışmanı Seviye 4

 

Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  •  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  •  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına

referans ve kaynak oluşturmaktır.