S.S.S.

1. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Otomotiv usta yeterlilik belgesi

2. Ulusal Meslek Standardı nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

 

3. Ulusal yeterlilik nedir?

Ulusal yeterlilikler;

o    Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

o    Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,

o    Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,

o    MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

 

4.  ……. Bölümden Ustalık/Kalfalık Belgem var, Mesleki Yeterlilik Belgesi almam gerekiyor mu?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

 

5. İşsizlik Sigortası Fonundan nasıl yararlanabilirim?

İşsizlik sigortası fonundan yararlanılması için bir adayın ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. belgendirme sürecine uygun başvuru yapması, sınav ücretlerini ödemesi, başvuru formu üzerinde bulunan işsizlik fonundan yararlanmak istiyorum ibaresini seçmesi yeterlidir.

İşsizlik sigortası fonundan aday bir kez yararlanabilir.  Başarılı olması durumunda sınav ve belge ücreti işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanır.

 

6. Engel durumum mevcut. Sınava girmemde herhangi bir mahsur var mı?

Başvuruda bulunan adayın, “Sınav Başvuru Formu”nda engel durumunu detaylı bir şekilde belirtmesi durumunda konu ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. yetkilileri tarafından mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği konusu değerlendirilir. İlgili Ulusal Yeterlilik’in kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylar da sınava tabi tutulur. Bu durumda fiziksel destek (okuma yardımı vb. engel grubuna uygun destek) ile süre uzatımı (maksimum sınav süresinin 2 katı olacak şekilde) ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. yetkilisi tarafından her bir engelli aday için sağlanır.

 

7. 10 kişi sınav ve belge başvurusunda bulunsak indirim yapar mısınız?

ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  MYK mevzuatları ve TÜRKAK akreditasyon kuralları gereği belirlenen ücret tarifesini her adaya eşit bir şekilde uygulamak durumundadır. Toplu başvurularda herhangi bir indirim uygulanmaz.

 

 8. Eğitim veriyor musunuz?

ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  sadece sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Herhangi bir eğitim vermez, önermez.

 

9. Sınavda çıkabilecek sorularla ilgili bir kaynak var mı?

Herhangi bir kaynak olmaması ile birlikte ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MYK mevzuatı ve akreditasyon kuralları gereği herhangi bir kaynak önermemektedir. Sınavlar Ulusal Yeterliliklerde yer alan bilgi – beceri ve yetkinlik ifadeleri, öğrenim çıktılarının ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

10. …… şu işi yapıyorum hangi yeterlilikte belge almam gerekiyor?

Adayın yaptığı iş Ulusal Yeterlilikler ve Meslek Standartları referans alınarak belirlenmektedir. Aday, kamuya açık olan web sitemiz ile MYK’da web sitesinde yer alan bilgilerden yararlanılabilir.

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal  Meslek Standartları

 

11. Türkçe/Okuma-yazma bilmiyorum. Sınava katılım sağlayabilir miyim?

Adayın başvuru aşamasında bu durumu bildirmesi ve talep etmesi durumunda okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı tek tek gerçekleştirilir.

Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için sınav esnasında ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından tercüman, okuma yazma bilmeyen adaylar için ise soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir.

 

12. Sınava girdim, sınav sonuçlarımı ne zaman nerden öğrenebilirim?

Sınav sonuçları en geç 30 (otuz) işgünü içerisinde açıklanır, elektronik ortamda duyurulur (sistemde kayıtlı cep telefonlarınıza sınav sonuçlarının açıklandığına dair sms gönderimi yapılır) Kaynak alanında yapılan sınavlar için ise test numunelerinin raporlanma sürecinin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) işgünü içerisinde sınav sonuçları açıklanır.

 

13. ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 'yi arıyorum ama ulaşamıyorum.

ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 'yi telefon ile aramanız ve ulaşamamanız durumunda info@arifbelgelendirme.com  adresine e-posta gönderip veya kişisel hesaplarınızda yer alan destek bölümünden mesajınızı iletmeniz halinde size en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

 

14. Teşvikten yararlandım ama param halen geri ödenmedi, ne zaman ödenecek?

ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben her ayın 25'i ve sonraki ayın 3'ü arasında teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişiler MYK'ya bildirilir. Geri ödemeler, sınav ve belge ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar (MYK) dokümanı Madde-5'e göre gerçekleştirilir.

 

15. Belgem elime ne zaman ulaşacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben en geç 2 ay içerisinde belgeleriniz tarafınıza ulaşacaktır. Sınavdan başarılı olmanız durumunda https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belge_sorgula&view=belge_sorgula linkinden belgenizi sorgulayabilirsiniz veya www.turkiye.gov.tr adresinden “Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama”, “Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama” ve “Sınav Geçmişi Sorgulama” hizmetlerine  e-devlet kapısı üzerinden de kolaylıkla erişebilirsiniz.

 

16. İtiraz veya şikâyetimi nereye nasıl iletebilirim?

Her türlü itiraz veya şikâyetinizi kişisel hesaplarınızda bulunan itiraz-şikayet bölümünden veya   www.arifbelgelendirme.com  web sitesindeki "İtiraz-Şikayetler" bölümünde yer alan formları kullanarak posta yoluyla iletişim kısmında belirtilen adrese iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan itiraz ve şikâyetleriniz itiraz-şikâyetler bölümünde belirtilen süreler içerisinde değerlendirilecek ve sonuç hakkında tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.