Sınav Kuralları

Teorik sınav uygulama kuralları ve Performans sınav kuralları

Sınav Kuralları

Teorik sınav uygulama kuralları;

1.Adayların sınav yapıcı ile aralarında maddi manevi çıkar ilişkisi olduğunda sınav yapıcıyı reddetme hakları vardır.
2.Sınav süresince Arif Belgelendirme Sınav Giriş Belgesi Formunuzu ve Kimlik Belgenizi(Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) masa üzerinde hazır bulundurunuz.
3.Sınav anında sağlık problemi yaşarsanız veya kendinizi yorgun hissederseniz, bu durumu sınav görevlisine derhal bildiriniz. Sınavla ilgili bir sorunuz olması halinde bunu yüksek sesle sınav yapıcıya iletiniz.
4.Soru kitapçıkları size verildiğinde dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. Soru kitapçığında basım hatası olması veya sayfalarında eksiklik olması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. Basım hatası olan/eksik sayfa bulunan kitapçığı değiştirmek için lütfen sınav yapıcıya başvurunuz.
5.Soru kitapçığında, ilgili alanlara adınızı, soyadınızı ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
6.Sınav yapıcıların “sınav başlamıştır” ifadesiyle sınav başlar, “sınav bitmiştir” ifadesiyle sınav sona erer. “Sınav bitmiştir” uyarısıyla işaretleme yapmayı bırakınız ve soru kitapçığını kapatınız. Sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymanız zorunludur.
7.Sınav evrakları üzerinde yapacağınız tüm işlemlerde ve işaretlemelerde, size verilen kurşun kalemi kullanınız. Optik cevap formuna ve soru kitapçığına yazılan veya işaretlenen bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu konuda sorumluluk size aittir.
8.Sınavın başlama saatinden 5 dakika sonra sınav salonuna gelen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav başlangıcından itibaren ilk 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemezler.
9.Soruları bireysel olarak cevaplandırınız. Sınav esnasında adayların birbirleriyle konuşmaları ve yardımlaşmaları yasaktır.
10.Sınav süresince aşağıdaki teçhizatları/donanımları kullanmanız yasaktır:
a)Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları, tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,
b)Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar,
c)Her türlü delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar.
d)Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır.

11.Sınav süresince, sınav salonunda, şeffaf pet şişede su, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar dışında yiyecek ve içecek bulundurmak; alkol, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
12.Sınav sırasında kopya çeken/veren adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Görevliler, kopya çekmeye/vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Bu konuda sorumluluk adaya aittir.
13.Görevlilerin tüm uyarılarına uymanız zorunludur. Görevliler, gerektiğinde oturma düzenini değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uygun davranmanıza bağlı olup kurallara aykırı davranışta bulunan, yapılan uyarılara uymayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
14.Sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.
15.Sınavda A zorunlu birimleri ve varsa B seçmeli birimlerinden başarılı olmanız şartıyla belge almaya hak kazanırsınız.
16.Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 gün içinde sonuca itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz ve şikâyetlere ilişkin bilgilere www.arifbelgelendirme.com adresinden ulaşabilirsiniz.
17.İş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet ediniz.
18.Olası bir acil durumda (yangın, deprem, sel, iş kazası v.b. ) önce kendi güvenliğinizi alınız. Sınav Yapıcının acil durum planı doğrultusundaki direktiflerine göre hareket ediniz. Tahliye talimatı verildiğinde acil çıkış ve yönlendirme levhalarını izleyerek acil toplanma bölgesine gidiniz. (Sınav yapıcı, acil yönlendirme işaretlerinin yönlendirmelerine uygun toplanma bölgesine nasıl gidileceğini açıklayacak.)

Aşağıdaki Hallerde Adayın Sınavı Geçersiz Sayılacaktır

  • Başvuru şartları taşınmadığı halde sınava girilmesi,
  • Aday yerine başka birinin sınava girmesi,
  • Kopya/Toplu kopya çekildiğinin tespiti,
  • Sınav evrakının tahrip edilmiş, yırtılmış veya görevlilere teslim edilmemiş olması,

 Bu durumlar dışında sınav iptal edilir ise gerekçesi ile birlikte adaylara duyurulacaktır.


Performans(Pratik) Sınav Uygulama Kuralları:

1. Adayların sınav yapıcı ile aralarında maddi manevi çıkar ilişkisi olduğunda sınav yapıcıyı reddetme hakları vardır.
(Bu kurala istinaden aramızda çıkar ilişkisi olduğunu düşünen arkadaşım var mı?)
2. Sınav başlamadan önce Arif Belgelendirme Sınav Giriş Belgesi Formunuzu ve Kimlik Belgenizi(Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurunuz.
3. Sınav anında sağlık problemi yaşarsanız veya kendinizi yorgun hissederseniz, bu durumu sınav görevlisine derhal bildiriniz. Sınavla ilgili bir sorunuz olması halinde bunu yüksek sesle sınav yapıcıya iletiniz.
4. Sınav süresince aşağıdaki teçhizatları/donanımları kullanmanız yasaktır:
a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları, tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,
b) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar,
c) Her türlü delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar.
d) Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır.
5. Size verilen senaryo/proje ve teknik dokümanları kontrol ediniz. Dokümanlarda bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Basım hatası olan/eksik sayfa bulunan dökümanları değiştirmek için lütfen sınav yapıcıya başvurunuz.
6. Senaryo/Proje ve teknik dokümanlardaki ilgili alanlara adınızı, soyadınızı ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. İmza kutucuğu var ise imzanızı atınız.
7. Sınav evrakları üzerinde yapacağınız tüm işlem ve işaretlemelerde, size verilen kurşun kalemi kullanınız.
8. Sınav yapıcıların “sınav başlamıştır” ifadesiyle sınav başlar, “sınav bitmiştir” ifadesiyle sınav sona erer. “Sınav bitmiştir” uyarısıyla elinizdeki işi bırakınız. Sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymanız zorunludur.
9. Sınavın başlama saatinden 20 dakika sonra sınav salonuna gelen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav başlangıcından itibaren ilk 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemezler.
10. Sınav süresince, sınav alanında, şeffaf pet şişede su, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar dışında yiyecek ve içecek bulundurmak, alkol, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
11. Sınavı, bireysel olarak gerçekleştiriniz. Sınav süresince adayların birbirleri ile konuşmaları ve yardımlaşmaları yasaktır.
12. Görevlilerin tüm uyarılarına uymanız zorunludur. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uygun davranmanıza bağlı olup kurallara aykırı davranışta bulunan, yapılan uyarılara uymayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
13. Sınavda A zorunlu birimleri ve varsa B seçmeli birimlerinden başarılı olmanız şartıyla belge almaya hak kazanırsınız.
14. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 gün içinde sonuca itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz ve şikâyetlere ilişkin bilgilere www.bilgemym.com adresinden ulaşabilirsiniz.
15. Sınavı, bireysel olarak gerçekleştiriniz. Sınav süresince adayların birbirleri ile konuşmaları ve yardımlaşmaları yasaktır.
16. İş güvenliği kurallarına uymayan adayın sınavı durdurulur ve aday başarısız sayılır.
17. Olası bir acil durumda (yangın, deprem, sel, iş kazası v.b. ) önce kendi ve makine güvenliğini sağlayınız. Sınav Yapıcının acil durum planı doğrultusundaki direktiflerine göre hareket ediniz. Tahliye talimatı verildiğinde acil çıkış ve yönlendirme levhalarını izleyerek acil toplanma bölgesine gidiniz.
(Sınav yapıcı, acil yönlendirme işaretlerinin yönlendirmelerine uygun toplanma bölgesine nasıl gidileceğini açıklayacak.)

Aşağıdaki Hallerde Adayın Sınavı Geçersiz Sayılacaktır

  • Başvuru şartları taşınmadığı halde sınava girilmesi,
  • Aday yerine başka birinin sınava girmesi,
  • Kopya/Toplu kopya çekildiğinin tespiti,
  • Sınav evrakının tahrip edilmiş, yırtılmış veya görevlilere teslim edilmemiş olması,

 Bu durumlar dışında sınav iptal edilir ise gerekçesi ile birlikte adaylara duyurulacaktır.