Yönetim Taahüdü

 

YÖNETİM BAĞIMSIZLIK, GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANI

Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti, belgelendirme proseslerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını amaçlamıştır. Tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muamele, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerdir. Tüm politika ve prosedürler, ayrımcılık yapmadan (yaş, ırk, cinsiyet vs.) hazırlamış olup yürürlükteki yasal mevzuata göre ilgili olan tüm şahıslara hizmet sağlar.

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti’ de yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir. Kuruluşumuzun politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardın ve İlgili Ulusal Yeterliliklerde aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili bütün prosedürler ve mevzuat şartlarıyla uyumludur. Bu politikanın sürdürülmesi, Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti’ in organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır. Bu politikada belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamamaktadır. Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti, taahhüt ettiği işleri zamanında ve planlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. 

Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti, kalite politikası, personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulaması açısından personele bildirilmiştir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler içinde yer alan;

 • Personel, komiteler, komisyonlar, iç tetkikçiler, iç doğrulayıcılar, sınav yapıcılar, gözetmenler ve diğer görevlilerin kararlarını hiç bir kişi veya kuruluşun etkilemesine izin vermeyeceğimizi,
 • Belgelendirme hizmeti talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlara yürürlükteki yasal mevzuat doğrultusunda objektif, eşit ve tarafsız hizmet vereceğimizi,
 • Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hiz. Ltd. Şti. yönetici ve personeli ile personel belgelendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişilerle, sektörler arasında sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişkide bulunmayacağımızı,
 • Olası çıkar çatışmaları durumunda, belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığına ters düşecek hiçbir davranış sergilemeyeceğimizi,
 • Başvuru sahibi ve adayalara belgelendirme için ilan ettiğimiz sınav ve belge ücretleri dışında mali şart uygulamayacağımızı,
 • Başvuru sahibi ve adayların başvuru,sınav ve belgelendirme hizmetlerimize erişimi ve başvurusunu haksız olarak engelleyici ve kısıtlayıcı prosedürler uygulamayacağımızı,
 • Hiçbir şekilde belgelendirilen kişi ve çalıştıkları firmalara, belgelendirme hizmetleri konusunda danışmanlık hizmeti vermeyeceğimizi,
 • Kişi ve çalıştıkları firmalar ile ilgili bilgileri, ilgili kişi ve firmaların yazılı izni olmaksızın 3. taraflara vermeyeceğimizi; eğer kanun, yönetmelik ve tebliğ gereği bu bilgilerin verilmesi gerekirse, belgelendirilen kişi ve çalıştıkları firmaların konu ile ilgili bilgilendireceğimizi,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerini, kendi personelimiz ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensiplerini temel alarak gerçekleştireceğimizi,
 • Belgelendirme Hizmetlerinin ilgili prosedürler çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları sürekli olarak temin edeceğimizi ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personele, Yönetim Sistemleri ve Personel belgelendirme ile ilgili gerekli iç eğitimleri düzenli bir şekilde sağlayacağımızı,
 • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli kaynakları sağlayacağımızı,
 • Tüm uygulama ve işlemlerin yürütülmesinde, mevcut akreditasyon ve yetkilendirme kurallarına uyacağımızı,
 • Tüm uygulama ve işlemlerin yürütülmesinde, Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hiz. Ltd. Şti. personeline herhangi bir telkinde bulunmayacağımızı,
 • Kapsamımızdaki yeterliliklerde eğitim/öğretim ve belgelendirme hizmetini bir paket olarak sunmayacağımızı, eğitim/öğretimin alınması durumunda belgelendirmenin daha kolay ve daha ucuz olacağını ifade ve ima etmeyeceğimizi,
 • Yönetimin ve belgelendirme süreçlerinde yer alan personelin ücretlerini, gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına bağlı tutmayacağımızı,
 • Sunduğumuz ve sunabileceğimiz diğer hizmetleri, belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştireceğimizi,

 

ARİF MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM VE BELGELENDİRME HİZ. LTD. ŞTİ.

OLARAK BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ.

 

Müdürler Kurulu Başkanı

 

 

Müdür

Serap EKİCİLER

 

 

M. Umut TOKTAŞ

01.02.2022

 

 

01.02.2022

 
BYN19.02/08.02.2017/04/01.05.2019